PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Odvezite se s 3008 na skijanje“

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

“Odvezite se s 3008 na skijanje“

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja je Innovo DDB, Gajeva 36, Zagreb, OIB 28131708480.

Nagradni natječaj se organizira u cilju promocije modela osobnog automobila “Peugeot 3008”.

 U ovom nagradnom natječaju nagrada se dodjeljuje na temelju odluke stručnog povjerenstva te se on ne smatra nagradnom igrom u smislu propisa.

Članak 2.

Vrijeme trajanja nagradnog natječaja je od 19.12.2016. do 30.12.2016.

 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s važećom vozačkom dozvolom koje u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, određenom u članku 2. ovih pravila, napišu svoju novogodišnju odluku na za to predviđenom letku i ubace ispravno popunjeni letak u označenu kutiju smještenu na prostoru štanda Peugeota, u holu Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Letci će se moći dobiti na štandu Peugeota za vrijeme trajanja natječaja.

Letak će se smatrati ispravno popunjenim ako sadrži: sudionikovo ime i prezime, broj telefona, email adresu i potpisanu dozvolu sudionika da pristaje primati na svoj email Peugeotove marketinške poruke te informacije o Peugeot modelima i aktivnostima vezanim uz marke Peugeot.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju djelatnici priređivača i P Automobil Import d.o.o., te njihovi bračni drugovi i bliski srodnici (roditelji, djeca, braća i sestre).

Sudionik ima pravo sudjelovati u nagradnom natječaju bez ikakve posebne uplate.

Članak 4.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na www.peugeot.hr.

Članak 5.

  • Pobjedniku nagradnog natječaja dodijelit će se jedna nagrada, a ta je besplatno korištenje osobnog automobila “Peugeot 3008” za jedan vikend u vremenskom okviru prema međusobnom dogovoru dogovoru s organizatorom.. Automobil će biti isporučen s punim spremnikom goriva, a to gorivo dobitnik nije dužan nadoknaditi prilikom vraćanja automobila. U nagradu je uključen i smještaj za dvije osobe u hotelu Berghotel-Presslauer, Kreuth 18, 9631 Kreuth ob Rattendorf, Austrija, u dvokrevetnoj sobi na bazi polupansiona, u razdoblju korištenja automobila, kao i ski pass za dvije osobe za dva dana.

Nagrada ne može biti zamijenjena za novac.

 

 Članak 6.

Između ispravno popunjenih letaka bit će odabran onaj s najoriginalnijom novogodišnjom odlukom te će osoba koja je na letku naznačena kao pisac te odluke biti pobjednik nagradnog natječaja.. Odluku o najoriginalnijoj novogodišnjoj odluci donijet će stručno povjerenstvo, u Zagrebu, dana 17.01.2017., u prostorijama Peugeot Hrvatska. Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana i to : Marina Bižić Voditeljica oglašavanja i promocije Peugeot, P Automobil Import d.o.o., Alan Brežanski, kreativni direktor, Innovo DDB d.o.o., Nikolina Marković, copywriter, Innovo DDB d.o.o.

 

Članak 7.

Ime dobitnika bit će objavljeno na Peugeot web stranicama 19.01.2017., a predstavnici priređivača obavijestit će dobitnika telefonom i preporučenom pismenom pošiljkom.

 

Članak 8.

Dobitnik glavne nagrade će, nakon što dogovori s priređivačem termin korištenja nagrade, osobno preuzeti automobil “Peugeot 3008” na korištenje u sjedištu Peugeot Hrvatska d.o.o. Bani 75, Zagreb.

U slučaju da dobitnik propusti preuzeti nagradu, bit će u roku od 8 dana ponovo pisano pozvan da to učini u naknadnom roku od 8 dana.

Članak 9.

Nakon početka nagradnog natječaja, pravila nagradnog natječaja mogu se promijeniti jedino zbog okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o promjeni pravila nagradnog natječaja biti obaviješteni na isti način na koji su objavljena pravila nagradnog natječaja.

 

Članak 10.

Sudinici nagradnog natječaja su suglasni da njihova imena i fotografije priređivač, Peugeot Hrvatska d.o.o. i trgovačka društva iz grupe Peugeot mogu bez naknade koristiti u komercijalne i promotivne svrhe.

Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze ovih Pravila te pristaje na davanje svojih osobnih podataka radi sudjelovanja u nagradnom natječaju.

 Članak 12.

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.