BROJKE GOVORE SVE

Brojke govore sve!

image

Iskoristite ponudu financiranja za Peugeot 208 i 308 uz kredit s 2.08% kamata fiksno za model 208, te fiksnu kamatu od 3,08% za model 308.
Za više informacija obratite se vašem ovlaštenom Peugeot koncesionaru.

Akcija traje do 31.12.2016.

* Reprezentativni primjer ponude Peugeot financiranja Splitske banke d.d. za kupnju novog Peugeot 208 vozila na kredit u EUR, fiksnu kamatnu stopu  od 2,08%, troškove obrade 2,50%, naknadu za upravljanje kreditom od 0,07%  od iznosa kredita mjesečno,efektivnu kamatnu stopu 4,75% na rok otplate 59 mjeseci. Ukupni troškovi financiranja: mjesečna rata pomnožena s trajanjem.

* Reprezentativni primjer ponude Peugeot financiranja Splitske banke d.d. za kupnju novog Peugeot 308 vozila na kredit u EUR, fiksnu kamatnu stopu  od 3,08%, troškove obrade 2,50%, naknadu za upravljanje kreditom od 0,07%  od iznosa kredita mjesečno,efektivnu kamatnu stopu 5,78% na rok otplate 59 mjeseci. Ukupni troškovi financiranja: mjesečna rata pomnožena s trajanjem.