IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

/image/95/7/peugeot-3008-2016-973-fr.193957.jpg

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

P Automobil Import d.o.o.

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Cilj je ove Izjave obavijestiti Vas, o uvjetima pod kojima društvo P Automobil Import d.o.o. (u daljnjem tekstu: Mi) obrađuje Vaše osobne podatke , ovisno o slučaju, s obzirom na to da se tim različitim funkcijama omogućavaju prikupljanje, obrada i prosljeđivanje informacija koje se mogu kvalificirati kao osobni podaci na temelju važećih propisa u području zaštite osobnih podataka .

Osim toga, moguće je da ćemo trebati prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke dok smo u interakciji s vama kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev, kao što je opisano u daljnjem tekstu.

 

Koja je svrha obrade Vaših osobnih podataka i koji je pravni temelj te obrade?

Svrhe u koje prikupljamo informacije koje se odnose na Vaše vozilo jesu sljedeće:

 • obrada Vaše narudžbe vozila ili Vaš zahtjev za najam novog vozila
 • po potrebi, pružanje prikladnih i povezanih usluga za popravak i/ili održavanje Vašeg vozila na licu mjesta ili na daljinu, ili pružanje zatražene pomoći (na primjer pomoći na cesti, pomoći u slučaju krađe ili nestanka vozila, pomoći u potrazi za nestalim osobama i usluga navođenja do odredišta)
 • optimiranje i poboljšavanje karakteristika vozila na temelju informacija, uključujući osobne podatke: poboljšavanje sigurnosti, razvoj novih vozila i funkcija, potvrda kvalitete vozila, analiza tendencija vozila
 • upravljanje i optimiranje odnosa s kupcima
 • provođenje ispitivanja, anketa i statistika radi bolje ocjene kvalitete proizvoda i predviđanja potreba kupaca
 • pružanje usluga za koje je potrebno utvrđivanje zemljopisnog položaja, kao što je pomoć na licu mjesta ili na daljinu
 • dostavljanje informacija o našim promotivnim ponudama, novostima o događanjima (newsletter, pozivnice, upitnici, ankete i druge publikacije)

 

Obrada tih informacija opravdava se:

 izvršavanjem ugovora između Vas i nas

 • obradom narudžbe koja proizlazi iz izvršenja Ugovora između P Automobil Import d.o.o. i njezina Prodavača
 • pružanjem usluga na temelju ugovora između Vas i Nas, ako ste se pretplatili na takve usluge
 • legitimnim interesom društva P Automobil Import d.o.o. da poboljšava svoje proizvode i isporučuje proizvode visoke kvalitete s poboljšanim funkcijama i većom sigurnosti
 • Vašim prethodnim pristankom koji se dobiva za prikupljanje i obradu podataka o zemljopisnom položaju putem skočnog prozora
 • Vašim prethodnim pristankom koji dajete, u slučajevima u kojima se to zahtijeva zakonom, označavanjem za to predviđene kućice prilikom dostave Vaših osobnih podataka društvu P Automobil Import d.o.o.

 

Tko mogu biti voditelji obrade osobnih podataka?

U smislu Opće uredbe o zaštiti podataka („GDPR“), voditelj obrade je: P Automobil Import d.o.o. , Zagreb, Kovinska 5 osnovan rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-99/95, MBS 080269360 E-pošta: zastitaosobnihpodataka@p-automobil-import.hr

Kada je to u općim uvjetima i odredbama navedeno a sve u składu sa  izjavom o zaštiti osobnih podataka voditelj obrade osobnih podataka može biti i dobavljač ili ovlašteni serviser s kojim sklopite ugovor ili pošaljete narudžbu. Voditelj obrade vaših osobnih podataka może proslijeđivati Vaše osobne podatke trećim stranama -  članovima svoje distribucijske mreže, te drugim korisnicima kada je to potrebno za izvršenje vaše narudžbe ili ostvarenja druge svrhe obrade.  

 Prenose li se Vaši osobni podaci izvan EU-a?

Moguće je da ćemo trebati prenositi Vaše osobne podatke primateljima koji se nalaze u zemlji izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP). Prijenosi su tada zaštićeni uporabom mehanizama prijenosa u skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka.

 

Koliko dugo se obrađuju Vaši osobni podaci?

Trajanje obrade Vaših osobnih podataka utvrđuje se u onolikom trajanju koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni.Vaši osobni podaci se potom arhiviraju u zakonskim propisanim rokovima.Potom se anonimiziraju ili brišu.

 Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka, raspolažete pravom na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, primanje primjerka Vaših osobnih podataka za Vaše vlastite potrebe ili kako biste ih dostavili drugom pružatelju usluga po Vašem izboru (prenosivost), kao i pravom prigovora na obradu Vaših osobnih podataka ako se ti podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga ili ako se obrada temelji na legitimnom interesu.

Također, na adresu P Automobil Import d.o.o. , Zagreb, Kovinska 5, email: zastitaosobnihpodataka@p-automobil-import.hr možete dostaviti upute o postupanju s Vašim podacima nakon vaše smrti. 

Vaš pristanak možete ukinuti u svakom trenutku ako se obrada temelji na potonjem razlogu. Sva ta prava primjenjuju se u granicama predviđenima propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka.

Ta prava možete ostvariti jednostavnim zahtjevom upućenim na adresu P Automobil Import d.o.o. ,Zagreb, Kovinska 5,  ili slanjem elektroničke pošte na sljedeću adresu: zastitaosobnihpodataka@p-automobil-import.hr.