PRAVILA NAGRADNE IGRE “ SUV by Peugeot Vas nagradjuje“

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“SUV by Peugeot Vas nagradjuje“

/image/15/2/peugeot-5008-2016-142-fr.148152.jpg

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

 Temeljem članka 69. st. 5. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) priređivač utvrđuje sljedeća pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu Pravila):

   “ SUV by Peugeot Vas nagradjuje“

 Članak 1.

Priređivač nagradne igre je Innovo DDB, Gajeva 36, Zagreb, OIB 28131708480.

 Nagradna igra se organizira u cilju promocije modela osobnih automobila “Peugeot 2008, 3008 i 5008”.

 Članak 2.

Vrijeme trajanja nagradne igre je od 14.07.2017. do 23.07.2017. za vrijeme trajanja ATP turnira u Umagu.

 Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s važećom vozačkom dozvolom koje su tijekom trajanja nagradne igre pravilno ispunile za to predviđeni kupon. Kupone sudionici mogu preuzeti od ovlaštenih vozača ATP turnira u Umagu, kojima se također i predaju ispunjeni kuponi.

 Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju djelatnici priređivača i P Automobil Import d.o.o., te njihovi bračni drugovi i bliski srodnici (roditelji, djeca, braća i sestre).

 Sudionik ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri neograničeni broj puta i bez ikakve posebne uplate.  

 Članak 4.

Pravila nagradne igre bit će objavljena na www.peugeot.hr i Facebook stranici Peugeot Hrvatska www.facebook.com/peugeothrvatska uz navođenje datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija te klase i urudžbenog broja pod kojim je izdano.

 Članak 5.

Nagradni fond sastoji se od:

  • 10 duo mlinaca za za sol i papar ‘Tahiti’, pojedinačna vrijednost 290 kn (s PDVom)
  • 5 duo mlinaca za za sol i papar ‘Bistro’, pojedinačna vrijednost 215 kn (s PDVom)
  • 5 otvarača za boce ‘Basalte’, pojedinačna vrijednost 178 kn (s PDVom)

 Vrijednost  nagradnog fonda iznosi : 4.865,00 kuna uključujući PDV.  

 Nagrada ne može biti zamijenjena za novac.

 Članak 6.

Izvlačenje nagrade održat će se u Zagrebu, dana 25.07.2017., u prostorijama P Automobili Import u prisustvu tročlane komisije koja će osigurati ispravnost izvlačenja. Komisiju će činiti predstavnici priređivača i P Automobil Import d.o.o.  

 Članak 7.

Imena dobitnika bit će objavljena na Peugeot web i Facebook stranicama 26.07.2017., a predstavnici priređivača obavijestit će dobitnike e-mailom i dodatno telefonom, kako bi dobili od njih adrese na koje će im priređivač unutar roka od 30 dana od obavijesti poslati nagrade preporučenom poštom s povratnicom.

 Ako dobitnik ne preuzme nagradu, priređivač će ga u roku od 8 dana pisanom obaviješću ponovo obavijestiti o nagradi i odrediti mu naknadni rok za preuzimanje nagrade od 10 dana od primitka obavijesti. U tom slučaju nagrada se preuzima na adresi priređivača. Ako dobitnik ni u dodatnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nju.

 Članak 8.

Nakon početka nagradne igre, pravila nagradne igre mogu se, i to uz odobrenje Ministarstva financija, promijeniti jedino zbog okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o promjeni pravila nagradne igre biti obaviješteni na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre.

 Članak 9.

Dobitnici su suglasni da njihova imena i fotografije priređivač, Peugeot Hrvatska d.o.o. i trgovačka društva iz grupe Peugeot mogu bez naknade koristiti u komercijalne i promotivne svrhe.

 Članak 10.

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

KLASA:UP/I-460-02/17-01/358

URBROJ:513-07-21-01/17-3

Zagreb, 29. lipnja 2017.