IZJAVA O PRIVATNOSTI

/image/95/7/peugeot-3008-2016-973-fr.193957.jpg

IZJAVA O PRIVATNOSTI

P Automobil Import d.o.o.

Izjava o privatnosti na web stranici Peugeot Hrvatska

Cilj je ove Izjave obavijestiti Vas o uvjetima pod kojima društvo P Automobil Import, d.o.o., sa sjedištem na Kovinskoj 5, 10000 Zagreb, OIB 44123621027 (u daljnjem tekstu: mi ili voditelj obrade) obrađuje Vaše osobne podatke. Ovisno o slučaju, prikupljanje, obrada i prosljeđivanje informacija koje se mogu kvalificirati kao osobni podaci može odvijati na temelju više različitih pravnih osnova i kroz više komunikacijskih kanala.
Također, moguće je da ćemo trebati prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke dok smo u interakciji s vama kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev, kao što je opisano u daljnjem tekstu.

Koja je svrha obrade Vaših osobnih podataka i koji je pravni temelj te obrade?
Obrada na temelju (pred)ugovornog odnosa (točka (b) prvog stavka 6. članka GDPR-a.):

• obrada Vaše narudžbe vozila ili Vaš zahtjev za najam novog vozila,
• po potrebi, pružanje prikladnih i povezanih usluga za popravak i/ili održavanje Vašeg vozila na licu mjesta ili na daljinu, ili pružanje zatražene pomoći (na primjer pomoći na cesti, pomoći u slučaju krađe ili nestanka vozila, pomoći u potrazi za nestalim osobama i usluga navođenja do odredišta),
• optimiranje i poboljšavanje karakteristika vozila na temelju informacija, uključujući osobne podatke: poboljšavanje sigurnosti, razvoj novih vozila i funkcija, potvrda kvalitete vozila, analiza tendencija vozila,
• upravljanje i optimiranje odnosa s kupcima,
• pružanje usluga za koje je potrebno utvrđivanje zemljopisnog položaja, kao što je pomoć na licu mjesta ili na daljinu.

Obrada na temelju ispitanikove privole (točka (a) prvog stavka 6. članka GDPR-a.):

• dostavljanje informacija o našim promotivnim ponudama, novostima o događanjima (newsletter, pozivnice, upitnici, ankete i druge publikacije),

Obrada na temelju legitimnog interesa voditelja obrade (točka (f) prvog stavka 6. članka GDPR-a.):

• provođenje ispitivanja, anketa i statistika radi bolje ocjene kvalitete proizvoda i predviđanja potreba kupaca,
• praćenje tehničkih podataka o korisnicima kako bi se osigurala sigurnost i funkcionalnost web stranice voditelja obrade.

Vrste osobnih podataka:
Kako bi voditelj obrade postigao svrhe obrade navedene u ovoj izjavi o privatnosti, obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

- Konfiguracija vozila: adresa za preuzimanje PDF-a: e-mail adresa, datum unosa; unos podataka za prijenos zahtjeva odabranom ovlaštenom distributeru marke Peugeot: preferiran kontakt (e-mail, telefonski broj), ime, prezime, e-mail, broj telefona, grad ili poštanski broj, izbor distributera, sadržaj napomene.
- Lokacija ovlaštenog distributera: unos poštanskog broja, geo-lokacija korisnika.
- Podaci za korištenje računa My Peugeot: izbor modela vozila, ime, prezime, e-mail, broj telefona, grad ili poštanski broj, izbor ovlaštenog distributera, sadržaj napomene.
- Kreiranje ponuda (lakih komercijalnih vozila, testne vožnje): izbor modela vozila, ime, prezime, e-mail, broj telefona, grad ili poštanski broj, izbor ovlaštenog distributera, sadržaj napomene.

- Servis i usluge:

o Online naručivanje u servisu: izbor ovlaštenog servisera marke Peugeot, datum termina, identifikacija vozila (broj šasije i kilometraža), postojanje ugovora o uslugama, marka, model, gorivo.
o Klub vjernosti Peugeot zauvijek: podaci o vlasniku vozila: ime, prezime, OIB, ulica i kućni broj, pošta, mjesto; podaci o vozilu: VIN, model, registracija, datum registracije; potpis kupca, datum.
o Provjera opoziva za vozilo: broj šasije vozila.

- Pitanja korisnika primljena u post-prodaji: ime, prezime, broj šasije (VIN broj), e-mail.
- Prijava na newsletter: ime, prezime, e-mail.
- Obavezni podaci o korisnicima web stranice: IP adresa, datum i vrijeme posjeta, posjećene web stranice voditelja obrade.

Te su vrste podataka potrebne za usluge i ostale poslovne aktivnosti voditelja obrade osobnih podataka i njegovih ovlaštenih distributera/servisera. Ako voditelj obrade ne primi ove podatke, navedene usluge ne mogu se izvršiti. Ponuđene usluge podrazumijevaju obradu podataka na ugovornoj osnovi ili uz pristanak ispitanika.

Uz navedeno na web strani voditelja obrade, obrađuju se i kolačići. Neobvezne kolačiće voditelj obrade obrađuje na temelju korisnikovog pristanka. Više o kolačićima možete pročitati na: https://www.peugeot.hr/korisne-informacije-i-financiranja/pravne-informacije/kolacici.html.

Tko mogu biti još voditelji obrade osobnih podataka?

U nekim slučajevima zajednički voditelj obrade podataka može biti i ovlašteni distributer ili serviser marke Peugeot kada se obrada odnosi na newsletter na web stranici Peugeot.hr. Zajednička obrada podataka odvijat će se samo tamo gdje je to potrebno za dostavljanje informacija o našim promotivnim ponudama, novostima o događanjima (newsletter, pozivnice, upitnici, ankete i druge publikacije).

Primatelji podataka

Primatelj podataka znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Voditelj obrade osobnih podataka pruža pristup samo onim primateljima kojim je to potrebno za obavljanje voditeljevih usluga i kada to zahtijeva zakon. Sljedećim će primateljima biti potencijalno otkriveni osobni podaci:

- ugovorni održavatelj web-stranice voditelja obrade,
- pružatelj hostinga,
- pružatelj sučelja za komunikacijske kanale,
- održavatelj aplikacije MyPeugeot,
- ovlašteni distributer/serviser marke Peugeot kojeg je odabrao korisnik web-stranice i
- državnim ustanovama i tijelima u okviru nužnih nacionalnih pravnih propisa te drugim primateljima osobnih podataka, koji imaju osnovu za obradu u zakonu.

Koliko dugo se obrađuju Vaši osobni podaci?

Prilikom obrade osobnih podataka, voditelj obrade uzima u obzir načelo ograničenja pohrane i načelo smanjenja količine podataka, pri čemu obrađuje podatke radi postizanja unaprijed određene svrhe za određeno i ograničeno vrijeme. Podatke dobivene na temelju pristanka voditelj obrade čuva dok se ne postigne svrha zbog koje su pribavljeni ili dok se privola ne povuče. Podatke na temelju ugovornog odnosa voditelj obrade čuva 5 godina nakon dospijeća, tj. do isteka općeg roka zastare, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno (npr. Zakona o računovodstvu). Nakon što se postigne svrha ili predviđeni rokovi čuvanja podataka, vaši će se podaci izbrisati ili anonimizirati.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka, raspolažete pravom na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, primanje primjerka Vaših osobnih podataka za Vaše vlastite potrebe ili kako biste ih dostavili drugom pružatelju usluga po Vašem izboru (prenosivost), kao i pravom prigovora na obradu Vaših osobnih podataka ako se ti podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga ili ako se obrada temelji na legitimnom interesu.

Također, na adresu P Automobil Import, d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, email: zastitaosobnihpodataka@p-automobil-import.hr možete dostaviti upute o postupanju s Vašim podacima nakon vaše smrti.

Vaš pristanak možete povući u svakom trenutku ako se obrada temelji na potonjem razlogu. Sva ta prava primjenjuju se u granicama predviđenima propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka.

Ta prava možete ostvariti jednostavnim zahtjevom upućenim na adresu P Automobil Import, d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, ili slanjem elektroničke pošte na sljedeću adresu: zastitaosobnihpodataka@p-automobil-import.hr.

Ako želite kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka, svoju poruku možete poslati na e-mail: sluzbenik@iepri.com.hr.

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).