PRESKOČI NA SADRŽAJ
Pravila nagradnog natječaja - Novi PEUGEOT 208 je stigao

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA "NOVI PEUGEOT 208 JE STIGAO! "

1. Organizator

Nagradni natječaj " Novi PEUGEOT 208 je stigao! " (u daljnjem tekstu: natječaj) organizira P Automobil Import d.o.o., Kovinska ulica 5, Zagreb, OIB: 44123621027.

Nagradni natječaj organizira se u svrhu promidžbe vozila marke PEUGEOT.

Nagradni će se natječaj odvijati na Facebook profilu https://www.facebook.com/PeugeotHrvatska.

Sve sudionike savjetujemo da pažljivo pročitaju uvjete i odredbe nagradnih igara. Sudjelovanjem u nagradnoj igri smatra se da su sudionici upoznati i suglasni s uvjetima i odredbama nagradne igre.

2. Sudjelovanje

2.1. Natječaj je otvoren za sve korisnike Facebook s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

2.2. Sudjelovanje u natječaju besplatno je i dobrovoljno.

2.3. Zaposlenici P Automobil Import d.o.o. ne mogu sudjelovati u natječaju.

3. Način sudjelovanja

3.1. Sudionici natječaja trebaju lajkati fotografiju po svom izboru, jednu od sedam ponuđenih fotografija koje se odnose na ovaj natječaj.

4. Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika se vrši na računalu. O izvlačenju se vodi zapisnik koji sadrži podatke o datumu i vremenu izvlačenja, te o izvučenom sudioniku. Podatke pohranjuje organizator. Dobitnik se može nagraditi samo jednom u pojedinačnoj nagradnoj igri.

5. Razdoblje natječaja

Natječaj će trajati od 12.02.2024. do 20.02.2024.

6. Nagrade

6.1. U sklopu natječaja bit će podijeljeno:
 - Peugeot hoodie majica za jednog glasača
 - Poklon iznenađenja za autora fotografije

6.2. Nagrade će biti dodijeljene nasumično među sudionicima koji ispunjavaju uvjete natječaja.

7. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradnog natječaja bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

8. Obavijest o dobitnicima

8.1. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem Facebooka ili putem osobnih poruka najkasnije 20.02.2024.

8.2. Dobitnici će biti obaviješteni o načinu preuzimanja svojih nagrada.

9. Prava i odgovornosti organizatora

9.1. Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja ili njegova prekida u slučaju nepredviđenih okolnosti.

9.2. Organizator neće biti odgovoran za tehničke poteškoće ili nedostupnost Instagrama tijekom trajanja natječaja.

9.3. Organizator zadržava pravo diskvalifikacije sudionika koji krše pravila natječaja ili se ponašaju neprikladno.

10. Pravila korištenja osobnih podataka

10.1. Sudionici pristaju na prikupljanje i korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

10.2. Osobni podaci sudionika bit će tretirani u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

11. Prihvaćanje pravila

Sudjelovanjem u natječaju, sudionici potvrđuju da su pročitali i prihvaćaju pravila natječaja.

12. Dodatne informacije

Ova pravila natječaja objavljena su na web stranici Peugeot Hrvatska (www.peugeot.hr) i stupaju na snagu od 12.02.2024.

13. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih pritužbi Organizator se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.