/image/32/3/peugeot-history-header.719323.jpg
/image/32/3/peugeot-history-header.719323.jpg
PEUGEOT 210 GODINA

RAZVOJ

Od svog nastanka, marka Peugeot redovito je razvijala svoju proizvodnju, ali uvijek s ciljem zadovoljenja određenih potreba.

1824

Prva diversifikacija proizvodnje

/image/38/8/illus-1824-diversification.153444.719388.png

PEUGEOT Frères započeo je proizvodnju ručnih alata za sve zanate.

1840

Mlinci za kavu

/image/38/7/c5-moulin-a-cafe.153442.719387.jpg

PEUGEOT je započeo proizvodnju mlinaca za kavu za kućnu i komercijalnu upotrebu (trgovine, kafići itd.)

Iako su licencna prava sada prenesena, PEUGEOT mlinci za kavu i dalje se izrađuju s originalnim mehanizmom.

1852

Krinoline

/image/39/0/crinoline-resize.159270.159270.719390.jpg

Mjesečno se proizvodilo 8,5 tona krinolina u čeliku, umjesto tradicionalnog lomljivijeg pletera.

1933

Električni alati

/image/38/6/c5-lustreuse-00021.153440.719386.jpg

PEUGEOT je počeo proizvoditi električne alate 1933. godine, sve dok proizvodnja nije zaustavljena 1986. godine.

2012

Peugeot Design Lab

/image/38/9/illus-2012-diversification.153448.719389.png

PEUGEOT otvara inovativni dizajn studio - Peugeot Design Lab.