ČESTA PITANJA

/image/38/7/peugeot-faq-navco.748387.jpg

Koji su navigacijski sustavi marke PEUGEOT s uslugama TomTom uključeni u paket Connected Navigation?

Riječ je o novoj generaciji navigacijskog sustava koji je ugrađen u vozila marke PEUGEOT. Navigacijski sustav nudi sljedeće značajke:

 • još brži i odzivniji kapacitivni dodirni zaslon koji jamči besprijekoran rad i jasniji prikaz u odnosu na zaslone najnovije generacije pametnih telefona.

 • 3D karte TomTom: preko interneta ili putem aplikacije MyPeugeot možete besplatno ažurirati karte TomTom četiri puta godišnje;

 • funkciju prepoznavanja glasovnih naredbi s pomoću kojih možete upravljati glavnim značajkama sustava (navigacija, medijski sadržaji, udobnost u unutrašnjosti itd.).

 • usluge TomTom sadržane u paketu Connected Navigation, uključujući sustav upozorenja na kamere za nadzor brzine, ako je vozilo kupljeno u zemlji u kojoj su te usluge dostupne i ako je opremljeno navigacijskim sustavom PEUGEOT (Njemačka, Belgija, Španjolska, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugal, Ujedinjena Kraljevina, Švicarska, Finska, Norveška, Švedska, Danska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Hrvatska, Grčka, Irska). Za više informacija o dostupnosti usluga TomTom u paketu Connected Navigation pogledajte Uvjete korištenja usluge. Ako je u vaše vozilo ugrađena navigacija PEUGEOT i sustav PEUGEOT Connect Box (s gumbom SOS), povezivanje s uslugama odvijat će se automatski i bez dodatnih troškova. Za to je zaslužna ugrađena SIM kartica koja omogućuje razmjenu podataka s vozilom putem interneta.

Ako vaš PEUGEOT nije opremljen sustavom Connect Box, internetska veza uspostavit će se preko Bluetootha i podatkovnog paketa vašeg pametnog telefona. Za to je potrebno najprije povezati pametni telefon.

Kako u vozilu mogu aktivirati usluge paketa Connected Navigation, uključujući Upozorenje na kamere za nadzor brzine?

Za aktivaciju tih usluga posjetite internetsku trgovinu PEUGEOT Service Store: https://services-store.peugeot.hr/  i prijavite se sa svojim korisničkim podacima. Ako nemate korisnički račun, možete ga izraditi u internetskoj trgovini.
Nakon pretplate: Logotip usluge TomTom Traffic prikazuje se u donjem desnom kutu stranice NAVIGACIJA na vašem dodirnom zaslonu. To znači da su usluge povezane navigacije aktivirane i dostupne.

/! Potrebno je parkirati vozilo u području pokrivenosti signalom vašeg mobilnog operatera i pričekati dvije minute nakon pokretanja vozila kako bi se logotip pojavio na zaslonu.

Ako se logotip usluge TomTom Traffic ne prikazuje na zaslonu, slijedite upute iz nekog od vodiča za aktivaciju u nastavku. Odaberite vodič koji odgovara modelu i opremi vašeg vozila.

Koristite ovaj vodič ako je vaše vozilo opremljeno gumbom SOS-Emergency.
https://media.peugeot.hr/file/72/5/paket-peugeot-connected-navigation-aktivacija.pdf

Koristite ovaj vodič ako vaše vozilo nije opremljeno gumbom SOS-Emergency. U njemu je objašnjen postupak aktivacije usluge s pomoću pametnog telefona.
https://media.peugeot.hr/file/72/4/ap-data-sharing-via-smartphone-hr-vozila-bez-bta.pdf

Kako u svojem vozilu mogu konfigurirati usluge iz paketa Connected Navigation, uključujući upozorenje na kamere za nadzor brzine?

Budući da je vaše vozilo opremljeno paketom Connected Navigation, prilagodbom glavnih postavki možete maksimalno iskoristiti sljedeće usluge:

 • Prikaz usluga na karti

 • Postavke prikaza benzinskih postaja i cijena goriva

 • Konfiguracija obavijesti i dojava kritičnih točaka

 • 2D ili 3D prikaz kart

Prikaži više usluga na karti.

/image/38/9/untitled-1.748389.jpg

Paket Connected Navigation omogućuje prikaz informacija o prometu, kritičnih točaka, benzinskih postaja / javnih punionica, parkirališta i vremenske prognoze na zaslonu u vozilu. Za prikaz tih informacija pritisnite gumb „Navigation“ i zatim ikonu „Quick Menu“ u donjem desnom kutu zaslona.

/image/38/8/untitled-2.748388.jpg

Odaberite željene usluge

Postavke prikaza benzinskih postaja i cijena goriva

Pretplatom na paket Connected Navigation i njegove usluge možete pregledavati benzinske postaje i cijene goriva na zaslonu u vozilu. Moguć je samo dvodimenzionalni prikaz.

/image/39/2/untitled-3.748392.jpg

Za prikaz tih informacija pritisnite gumb „Navigation“ i zatim ikonu „Quick Menu“ u donjem desnom kutu zaslona. 

/image/39/1/untitled-4.748391.jpg

Pritisnite „POI on map“

/image/39/0/untitled-5.748390.jpg

Ispod će se prikazati zaslon. Pronađite i odaberite opciju „Service station“ iz padajućeg izbornika. Kliknite na plavu ikonu benzinske postaje. 

Konfiguracija i prijava kritičnih točaka

/image/39/4/untitled-6.748394.jpg

Konfiguracija zvučnog upozorenja:

Pritisnite gumb „Navigation“ i zatim „MENU“. Nakon toga odaberite „Settings“ i zatim „Alerts“. Uključite zvučno upozorenje na kritične točke tako da u „Alert danger zones“ odaberete „ON“ i zatim pritisnete ikonu trokuta. Na kraju označite kućicu „Play an audible alert“.
Glasnoća alarma za upozorenje na kritične točke jednaka je glasnoći glasovnih uputa povezanog navigacijskog sustava i ne može se zasebno prilagoditi. Razina glasnoće odabire se u postavkama zvuka za svaki profil (glasovni izbornik). Međutim, u postavkama povezanog navigacijskog sustava možete isključiti glasovne upute i pritom zadržati zvučno upozorenje na kritične točke.

Dojava kritičnih točaka:

Jednostavno kliknite na ikonu trokuta u gornjem lijevom kutu zaslona povezane navigacije i potvrdite prisutnost kritične točke.
Primit ćete poruku koja potvrđuje da je dojavljena kritična točka zabilježena u sustavu. Sustav TomTom primit će obavijest svaki put kada prijavite * maksimalno ograničenje brzine. Ako više korisnika pošalje isto upozorenje za istu zonu, sustav TomTom obavijestit će sve korisnike usluge o novoj kritičnoj točki.
* Moguće je prijaviti samo ograničenje brzine.
Ako se ne prikaže ikona trokuta, pritisnite gumb „Navigation“, zatim „MENU“, „Settings“ i naposljetku „Map“. Označite kućicu „Authorize the declaration of danger zone“.

2D / 3D prikaz karata

/image/39/3/untitled-7.748393.jpg

Izgled karata poboljšan je trodimenzionalnim prikazom građevina, realističnim prikazom glavnih spomenika u velikim europskim gradovima i prikazom nadmorske visine koja predstavlja doline, brda i planine.

Aktivacija trodimenzionalnog prikaza:

Pritisnite gumb „Navigation“, a zatim „Settings“ i „Appearance“. Zatim odaberite opciju „Perspective“ i aktivirajte 3D prikaz reljefa i građevina odabirom „ON“.
Potvrdite pritiskom na „OK“.

Aktivacija dvodimenzionalnog prikaza:

Pritisnite gumb „Navigation“, a zatim „Settings“ i „Appearance“. Zatim odaberite opciju „North or vehicle oriented“.
Potvrdite pritiskom na „OK“.

Što trebam napraviti ako povezani navigacijski sustav više ne prikazuje obavijesti o kritičnim točkama, informacije o prometu i cijenama goriva, vremensku prognozu i informacije o parkingu?

Najprije provjerite ima li vaše vozilo aktivan ugovor za usluge.
To možete učiniti tako da se prijavite sa svojim korisničkim računom na PEUGEOT Services Store i odaberete „my services“.

 • Ako je vaš ugovor otkazan zbog neplaćanja, pozivamo vas da se ponovno pretplatite na usluge izravno u internetskoj trgovini PEUGEOT Services Store

  NAPOMENA: Ne prihvaćamo virtualne bankovne kartice.

 • Ako je vaš ugovor istekao, pozivamo vas da ga obnovite u internetskoj trgovini PEUGEOT Services Store.

 • Ako je vaš ugovor aktivan, pozivamo vas da provjerite jesu li u vašem vozilu aktivirani paket Connected Navigation i obavijesti o kritičnim točkama. 

Mogu li pristupiti uslugama paketa Connected Navigation u svojem vozilu?

Paket Connected Navigation dostupan je samo za vozila koja su proizvedena nakon prosinca 2020. godine te opremljena navigacijskim sustavom PEUGEOT.

Što je Remote Control / e-Remote Control?

Remote Control i e-Remote Control nude vam jedinstveno iskustvo udobnosti zahvaljujući jedinstvenim i učinkovitim funkcijama koje nadilaze samu vožnju

 

E-REMOTE CONTROL FUNKCIJE:

E-Remote Control besplatna je usluga dostupna za nova električna i plug-in hibridna vozila. Može se koristiti putem aplikacije MyPeugeot.

 

Informacije o statusu

Na glavnom zaslonu prikazuju se ključne informacije o bateriji, uključujući status napunjenosti i procjenu dosega električne vožnje.

Za prikaz ažuriranih informacija potrebno je osvježiti početnu stranicu tako da:

– prstom kliznete od vrha prema dnu

– kliknete na okruglu strelicu u gornjem desnom kutu

Točne informacije trebale bi se pojaviti za manje od minute.

Dok se informacije učitavaju potrebna je stabilna internetska veza.

Ne smijete prebacivati s bežičnog interneta na 3G/4G/5G mobilne podatke ni obrnuto. U suprotnom će doći do prekida komunikacije.

 

Punjenje na daljinu

Ta vam funkcija omogućuje da na daljinu postavite i pokrenete punjenje vozila ako je priključeno na punjač. Možete i prebaciti s trenutnog punjenja na odgođeno punjenje i obrnuto. Odgođeno punjenje možete aktivirati i pritiskom na posebnu tipku na utoru za punjenje. Kad punjenje dosegne 100 %, šalje se obavijes

Grijanje i hlađenje na daljinu

Riječ je o funkciji koja osigurava ugodnu temperaturu u vašem vozilu. Ne morate sami konfigurirati temperaturu jer će e-Remote Control uvijek osiguravati ugodnih 21 °C.

 

Opći uvjeti uporabe

Upotreba ove funkcije tijekom punjenja neće utjecati na doseg vašeg vozila pa će ono biti spremno za upotrebu na ugodnoj temperaturi.

Kad programirate temperaturu, sustav se pokreće 30 do 45 minuta prije ciljnog vremena kako bi vaše vozilo postiglo ugodnu temperaturu i ostaje aktiviran 10 minuta nakon ciljnog vremena. Stoga morate namjestiti vrijeme kad planirate koristiti vozilo.

Ovisno o razini opreme vašeg vozila, možete programirati i punjenje na zaslonu povezanog sustava za navigaciju sa stranice „Charge” (Punjenje) u izborniku „ELECTRICAL” (Električno) te programirati zagrijavanje ili hlađenje u izborniku „OPTIONS” (Opcije) na stranici „AIR CONDITIONING” (Klimatizacija).

Prvo pokretanje programiranog zagrijavanja ili hlađenja započet će samo ako postoji najmanje 45 minuta od trenutka programiranja do odabranog ciljnog vremena.

Kad ga jednom programirate, vozilo će pohraniti odabir i pokretat će ga čak i izvan područja dobro pokrivenih mrežom.

Vrata i/ili prtljažnik moraju biti zaključani. Ako otključate vozilo tijekom zagrijavanja ili hlađenja, program će se zaustaviti nakon jedne minute.

Vozilo će zapamtiti naredbe za punjenje koje zaprimi tijekom programiranog zagrijavanja ili hlađenja i pokrenut će ih nakon što namjesti temperaturu. U aplikaciji se može pojaviti poruka s obaviješću.

 

Posebni uvjeti za hibridna vozila

Pokretanje zagrijavanja ili hlađenja vašeg vozila prekinut će punjenje koje je u tijeku. Punjenje će se nastaviti po završetku namještanja temperature, ako to omogući punionica. Ako se razina napunjenosti baterije spusti ispod 20 %, a vozilo nije na punionici, funkcija zagrijavanja i hlađenja vozila neće biti dostupna.

 

Posebni uvjeti za električna vozila

Brzo punjenje može raditi usporedno sa zagrijavanjem ili hlađenjem, bez ikakvih preduvjeta. Međutim, tijekom običnog punjenja, preduvjet je vanjska temperatura:

– ako je ona između 5 ° i 35 °, zagrijavanje ili hlađenje i punjenje mogu se provoditi istodobno

– izvan tog raspona, programirano zagrijavanje ili hlađenje prekinut će punjenje vašeg vozila. Ono će se nastaviti po završetku programa.

Ako se razina napunjenosti baterije spusti ispod 50 %, funkcija zagrijavanja i hlađenja vozila neće biti dostupna.

 

REMOTE CONTROL FUNKCIJE:

Remote Control usluga je koja se nadoplaćuje, a dostupna je za nove termičke motore, električna i plug-in hibridna vozila te omogućuje interakciju na daljinu između vašeg pametnog telefona i vozila. Usluga se može koristiti putem aplikacije MyPeugeot.

Za svaku funkciju Remote Control, najviše 20 sekundi nakon slanja naredbe na dva načina možete provjeriti je li ona zaista poslana:

– traka s obaviješću (ako je otvorena početna stranica aplikacije MyPeugeot)

– notifikacija (ako aplikacija MyPeugeot radi u pozadini ili ako je pametni telefon zaključan)

 

Status zaključavanja

Funkcija vam omogućuje da pratite status zaključavanja vašeg vozila. Da biste vidjeli ažurirani status na početnoj stranici, morate je osvježiti tako da:

– prstom kliznete od vrha prema dnu

– kliknete na okruglu strelicu u gornjem desnom kutu

Napomena: Čim se otključaju barem jedna vrata, prikazuje se status „otključano” u aplikaciji MyPeugeot.

 

Zaključavanje/otključavanje na daljinu

Funkcija vam omogućuje da na daljinu zaključate/otključate vrata vozila. Tipke u aplikaciji animacijom pokazuju da je izvršavanje naredbe u tijeku. Vozilo se zaključava/otključava najviše 8 sekundi nakon naredbe.

Tipke su dostupne neovisno o statusu zaključavanja vozila, na primjer tipka „zaključati” dostupna je čak i ako je vozilo već zaključano.

 

Svjetla na daljinu

Funkcija vam omogućuje da na daljinu uključite sva četiri pokazivača smjera ili bočna svjetla, ovisno o vašem vozilu. Tipke u aplikaciji animacijom pokazuju da je izvršavanje naredbe u tijeku najviše osam sekundi nakon vaše naredbe:

– najprije, da je izvršavanje naredbe u tijeku

– nakon 10 sekundi da su svjetla uključena.

 

Truba na daljinu

Funkcija vam omogućuje da potrubite na daljinu. Tipke u aplikaciji animacijom pokazuju da je izvršavanje naredbe u tijeku najviše osam sekundi nakon vaše naredbe:

– najprije, da je izvršavanje naredbe u tijeku – notifikacija vam savjetuje da provjerite dopuštaju li lokalni propisi upotrebu trube

– zatim, nakon 10 sekundi, da vozilo trubi.

Ako vozilo zaprimi još jednu naredbu za trubljenje prije no što je završilo izvršavanje prve, vozilo će potrubiti još jednom, ograničenom jačinom zvuka.

Pretplata na usluge e-Remote Control i Remote Control i njihova aktivacija?

 

Za usluge Remote potrebna je sigurnosna autentifikacija u cilju prepoznavanja korisnika, Kako bi se provela potpuna autentifikacija, pratite upute u nastavku:

Napomena: Ako za predmetno vozilo već postoji ugovor sklopljen s drugim korisnikom, on se automatski prekida po završetku vašeg postupka aktivacije.

 • preuzmite mobilnu aplikaciju MyPeugeot i izradite račun
 • unesite broj šasije
 • odaberite opciju „Vozilo”, a zatim opciju „Usluga”
 • odaberite željenu uslugu s popisa dostupnih Povezanih usluga
 • pretplatite se na uslugu
 • dovršite aktivaciju u tri koraka:

* to morate učiniti u roku od šest dana, inače će se ugovor automatski prekinuti

 

 • registrirajte provjereni broj telefona
 • registrirajte svoj pametni telefon s pomoću sigurnosnog koda i/ili prepoznavanja lica (Face ID) / otiska prsta (Touch ID)

– da biste koristili prepoznavanje lica, morate imati barem IPHONE X

– da biste koristili prepoznavanje otiska prsta, morate imati barem IPHONE 7/ 8 ili Android

 • uđite u vozilo sa svojim pametnim telefonom i ključem:
 1. pokrenite motor vozila,
 2. uspostavite Bluetooth vezu između vozila i pametnog telefona,

iii. pratite korake za identifikaciju ključa

* Prema potrebi, dostupna ažuriranja vozila prikazat će se u aplikaciji i postaviti prilikom sljedećeg putovanja duljeg od 15 minuta. Čim se vozilo ažurira, moći ćete koristiti Remote usluge.

Napomena: Redovito osvježavajte početnu stranicu aplikacije tijekom razdoblja pretplate i postupka aktivacije tako da kliznete prstom od vrha prema dnu.

 

Korištenje usluga e-Remote Control i Remote Control: kodeks postupanja

 

Kako biste maksimalno iskoristili potencijal usluga e-Remote Control i Remote Control, pratite kodeks postupanja opisan u nastavku:

 • provjerite jeste li izvršili postupke pretplate i aktivacije
 • provjerite jeste li na području na kojem je u potpunosti dostupna mreža
 • pobrinite se za to da najmanje jednom tjedno obavite putovanje od najmanje 15 minuta sa svojim vozilom
 • provjerite je li deaktiviran privatni način rada vašeg vozila
 • Usluge e-Remote Control i Remote Control možete koristiti na različitim pametnim telefonima, pod uvjetom da se prijavite na račun pretplate za uslugu. Aplikacija će vas voditi kroz postupak registracije pametnog telefona putem koraka za validaciju.

Ako unatoč ovim preporukama naiđete na poteškoće, obratite se svojem odjelu za korisničku podršku i ispunite obrazac dostupan u aplikaciji MyPeugeot. Trebat ćete dostaviti zapisnike za analizu.