FAQ - Connected Navigation

PEUGEOT CONNECTED NAVIGATION

ČESTA PITANJA

/image/38/7/peugeot-faq-navco.748387.jpg

Koji su navigacijski sustavi marke PEUGEOT s uslugama TomTom uključeni u paket Connected Navigation?

Riječ je o novoj generaciji navigacijskog sustava koji je ugrađen u vozila marke PEUGEOT. Navigacijski sustav nudi sljedeće značajke:

 • još brži i odzivniji kapacitivni dodirni zaslon koji jamči besprijekoran rad i jasniji prikaz u odnosu na zaslone najnovije generacije pametnih telefona.

 • 3D karte TomTom: preko interneta ili putem aplikacije MyPeugeot možete besplatno ažurirati karte TomTom četiri puta godišnje;

 • funkciju prepoznavanja glasovnih naredbi s pomoću kojih možete upravljati glavnim značajkama sustava (navigacija, medijski sadržaji, udobnost u unutrašnjosti itd.).

 • usluge TomTom sadržane u paketu Connected Navigation, uključujući sustav upozorenja na kamere za nadzor brzine, ako je vozilo kupljeno u zemlji u kojoj su te usluge dostupne i ako je opremljeno navigacijskim sustavom PEUGEOT (Njemačka, Belgija, Španjolska, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugal, Ujedinjena Kraljevina, Švicarska, Finska, Norveška, Švedska, Danska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Hrvatska, Grčka, Irska). Za više informacija o dostupnosti usluga TomTom u paketu Connected Navigation pogledajte Uvjete korištenja usluge. Ako je u vaše vozilo ugrađena navigacija PEUGEOT i sustav PEUGEOT Connect Box (s gumbom SOS), povezivanje s uslugama odvijat će se automatski i bez dodatnih troškova. Za to je zaslužna ugrađena SIM kartica koja omogućuje razmjenu podataka s vozilom putem interneta.

Ako vaš PEUGEOT nije opremljen sustavom Connect Box, internetska veza uspostavit će se preko Bluetootha i podatkovnog paketa vašeg pametnog telefona. Za to je potrebno najprije povezati pametni telefon.

Kako u vozilu mogu aktivirati usluge paketa Connected Navigation, uključujući Upozorenje na kamere za nadzor brzine?

Za aktivaciju tih usluga posjetite internetsku trgovinu PEUGEOT Service Store: https://services-store.peugeot.hr/  i prijavite se sa svojim korisničkim podacima. Ako nemate korisnički račun, možete ga izraditi u internetskoj trgovini.
Nakon pretplate: Logotip usluge TomTom Traffic prikazuje se u donjem desnom kutu stranice NAVIGACIJA na vašem dodirnom zaslonu. To znači da su usluge povezane navigacije aktivirane i dostupne.

/! Potrebno je parkirati vozilo u području pokrivenosti signalom vašeg mobilnog operatera i pričekati dvije minute nakon pokretanja vozila kako bi se logotip pojavio na zaslonu.

Ako se logotip usluge TomTom Traffic ne prikazuje na zaslonu, slijedite upute iz nekog od vodiča za aktivaciju u nastavku. Odaberite vodič koji odgovara modelu i opremi vašeg vozila.

Koristite ovaj vodič ako je vaše vozilo opremljeno gumbom SOS-Emergency.
https://media.peugeot.hr/file/72/5/paket-peugeot-connected-navigation-aktivacija.pdf

Koristite ovaj vodič ako vaše vozilo nije opremljeno gumbom SOS-Emergency. U njemu je objašnjen postupak aktivacije usluge s pomoću pametnog telefona.
https://media.peugeot.hr/file/72/4/ap-data-sharing-via-smartphone-hr-vozila-bez-bta.pdf

Kako u svojem vozilu mogu konfigurirati usluge iz paketa Connected Navigation, uključujući upozorenje na kamere za nadzor brzine?

Budući da je vaše vozilo opremljeno paketom Connected Navigation, prilagodbom glavnih postavki možete maksimalno iskoristiti sljedeće usluge:

 • Prikaz usluga na karti

 • Postavke prikaza benzinskih postaja i cijena goriva

 • Konfiguracija obavijesti i dojava kritičnih točaka

 • 2D ili 3D prikaz kart

Prikaži više usluga na karti.

/image/38/9/untitled-1.748389.jpg

Paket Connected Navigation omogućuje prikaz informacija o prometu, kritičnih točaka, benzinskih postaja / javnih punionica, parkirališta i vremenske prognoze na zaslonu u vozilu. Za prikaz tih informacija pritisnite gumb „Navigation“ i zatim ikonu „Quick Menu“ u donjem desnom kutu zaslona.

/image/38/8/untitled-2.748388.jpg

Odaberite željene usluge

Postavke prikaza benzinskih postaja i cijena goriva

Pretplatom na paket Connected Navigation i njegove usluge možete pregledavati benzinske postaje i cijene goriva na zaslonu u vozilu. Moguć je samo dvodimenzionalni prikaz.

/image/39/2/untitled-3.748392.jpg

Za prikaz tih informacija pritisnite gumb „Navigation“ i zatim ikonu „Quick Menu“ u donjem desnom kutu zaslona. 

/image/39/1/untitled-4.748391.jpg

Pritisnite „POI on map“

/image/39/0/untitled-5.748390.jpg

Ispod će se prikazati zaslon. Pronađite i odaberite opciju „Service station“ iz padajućeg izbornika. Kliknite na plavu ikonu benzinske postaje. 

Konfiguracija i prijava kritičnih točaka

/image/39/4/untitled-6.748394.jpg

Konfiguracija zvučnog upozorenja:

Pritisnite gumb „Navigation“ i zatim „MENU“. Nakon toga odaberite „Settings“ i zatim „Alerts“. Uključite zvučno upozorenje na kritične točke tako da u „Alert danger zones“ odaberete „ON“ i zatim pritisnete ikonu trokuta. Na kraju označite kućicu „Play an audible alert“.
Glasnoća alarma za upozorenje na kritične točke jednaka je glasnoći glasovnih uputa povezanog navigacijskog sustava i ne može se zasebno prilagoditi. Razina glasnoće odabire se u postavkama zvuka za svaki profil (glasovni izbornik). Međutim, u postavkama povezanog navigacijskog sustava možete isključiti glasovne upute i pritom zadržati zvučno upozorenje na kritične točke.

Dojava kritičnih točaka:

Jednostavno kliknite na ikonu trokuta u gornjem lijevom kutu zaslona povezane navigacije i potvrdite prisutnost kritične točke.
Primit ćete poruku koja potvrđuje da je dojavljena kritična točka zabilježena u sustavu. Sustav TomTom primit će obavijest svaki put kada prijavite * maksimalno ograničenje brzine. Ako više korisnika pošalje isto upozorenje za istu zonu, sustav TomTom obavijestit će sve korisnike usluge o novoj kritičnoj točki.
* Moguće je prijaviti samo ograničenje brzine.
Ako se ne prikaže ikona trokuta, pritisnite gumb „Navigation“, zatim „MENU“, „Settings“ i naposljetku „Map“. Označite kućicu „Authorize the declaration of danger zone“.

2D / 3D prikaz karata

/image/39/3/untitled-7.748393.jpg

Izgled karata poboljšan je trodimenzionalnim prikazom građevina, realističnim prikazom glavnih spomenika u velikim europskim gradovima i prikazom nadmorske visine koja predstavlja doline, brda i planine.

Aktivacija trodimenzionalnog prikaza:

Pritisnite gumb „Navigation“, a zatim „Settings“ i „Appearance“. Zatim odaberite opciju „Perspective“ i aktivirajte 3D prikaz reljefa i građevina odabirom „ON“.
Potvrdite pritiskom na „OK“.

Aktivacija dvodimenzionalnog prikaza:

Pritisnite gumb „Navigation“, a zatim „Settings“ i „Appearance“. Zatim odaberite opciju „North or vehicle oriented“.
Potvrdite pritiskom na „OK“.

Što trebam napraviti ako povezani navigacijski sustav više ne prikazuje obavijesti o kritičnim točkama, informacije o prometu i cijenama goriva, vremensku prognozu i informacije o parkingu?

Najprije provjerite ima li vaše vozilo aktivan ugovor za usluge.
To možete učiniti tako da se prijavite sa svojim korisničkim računom na PEUGEOT Services Store i odaberete „my services“.

 • Ako je vaš ugovor otkazan zbog neplaćanja, pozivamo vas da se ponovno pretplatite na usluge izravno u internetskoj trgovini PEUGEOT Services Store

  NAPOMENA: Ne prihvaćamo virtualne bankovne kartice.

 • Ako je vaš ugovor istekao, pozivamo vas da ga obnovite u internetskoj trgovini PEUGEOT Services Store.

 • Ako je vaš ugovor aktivan, pozivamo vas da provjerite jesu li u vašem vozilu aktivirani paket Connected Navigation i obavijesti o kritičnim točkama. 

Mogu li pristupiti uslugama paketa Connected Navigation u svojem vozilu?

Paket Connected Navigation dostupan je samo za vozila koja su proizvedena nakon prosinca 2020. godine te opremljena navigacijskim sustavom PEUGEOT.