SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA

Sufinanciranje nabave energetski učinkovitijih vozila

Peugeot 208

Jedna od ključnih mjera poticanja energetske učinkovitosti u prometu je poticanje korištenja energetski učinkovitih vozila. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2020. je godine osigurao 44 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila - 22 milijuna za fizičke i 22 milijuna za pravne osobe. Dodjeljivano je do 40% odnosno do najviše 70.000 kn bespovratnih sredstava za kupnju vozila koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj.

 

ŠTO JE BILO POTREBNO ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV?

 1. Odabrati vozilo i zatražiti ponudu za isto.
 2. U sustav za e-prijave na javne pozive Fonda učitati (uploadati) dokumentaciju
 3. Prijaviti se na Javni poziv

 

Za više informacija obratite se na:  Poticanje energetske učinkovitosti u prometu | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

 

 Zašto električna vozila?

 • Nemaju emisije štetnih plinova u atmosferu, odnosno njihovim korištenjem smanjuje se štetan utjecaj na okoliš,
 • Njihovim korištenjem se smanjuje potrošnja fosilnih goriva (neobnovljivih izvora energije),
 • Podrazumijevaju smanjenje troškova održavanja te veću sigurnost u prometu,
 • Manje je porezno opterećenje,
 • Poboljšanje kvalitete života u gradovima (smanjenjem zagađenja i buke)
 • Doprinose društveno odgovornom poslovanju odnosno održivom razvoju. 

Sufinanciranje nabave energetski učinkovitijih vozila

Peugeot 208

Jedna od ključnih mjera poticanja energetske učinkovitosti u prometu je poticanje korištenja energetski učinkovitih vozila. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2020. je godine osigurao 44 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila - 22 milijuna za fizičke i 22 milijuna za pravne osobe. Dodjeljivano je do 40% odnosno do najviše 70.000 kn bespovratnih sredstava za kupnju vozila koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj.

 

ŠTO JE BILO POTREBNO ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV?

 1. Odabrati vozilo i zatražiti ponudu za isto.
 2. U sustav za e-prijave na javne pozive Fonda učitati (uploadati) dokumentaciju
 3. Prijaviti se na Javni poziv

 

Za više informacija obratite se na:  Poticanje energetske učinkovitosti u prometu | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

 

 Zašto električna vozila?

 • Nemaju emisije štetnih plinova u atmosferu, odnosno njihovim korištenjem smanjuje se štetan utjecaj na okoliš,
 • Njihovim korištenjem se smanjuje potrošnja fosilnih goriva (neobnovljivih izvora energije),
 • Podrazumijevaju smanjenje troškova održavanja te veću sigurnost u prometu,
 • Manje je porezno opterećenje,
 • Poboljšanje kvalitete života u gradovima (smanjenjem zagađenja i buke)
 • Doprinose društveno odgovornom poslovanju odnosno održivom razvoju.