"Novi Peugeot Rifter vodi vas u avanturu" nagradni natječaj

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

"Novi Peugeot Rifter vodi vas u avanturu"

Rifter

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

 “Novi Peugeot Rifter vodi vas u avanturu »

 Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja je P Automobil Import d.o.o., Kovinska 5, Zagreb, OIB 44123621027.

 Nagradni natječaj se organizira u cilju promocije modela osobnog automobila Peugeot Rifter.

 U ovom nagradnom natječaju nagrada se dodjeljuje na temelju odluke stručnog povjerenstva te se on ne smatra nagradnom igrom u smislu propisa.

 Članak 2.

Vrijeme trajanja nagradnog natječaja je od 15.03.2019. do 17.03.2019.

 Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s važećom vozačkom dozvolom koje u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, određenom u članku 2. ovih pravila, opišu koju bi destinaciju najradje posjetili s Novim Rifterom i zašto na za to predviđenom letku i ubace ispravno popunjeni letak u označenu kutiju smještenu na prostoru u Areni Zagreb. Letci će se moći dobiti na štandu Peugeota za vrijeme trajanja natječaja.

Letak će se smatrati ispravno popunjenim ako sadrži: sudionikovo ime i prezime, email adresu, broj mobitela i potpisanu dozvolu sudionika da pristaje primati na svoj email Peugeotove marketinške poruke te informacije o Peugeot modelima i aktivnostima vezanim uz marke Peugeot.  

 Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju djelatnici P Automobil Import d.o.o., te njihovi bračni drugovi i bliski srodnici (roditelji, djeca, braća i sestre).

 Sudionik ima pravo sudjelovati u nagradnom natječaju bez ikakve posebne uplate.

 Članak 4.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na www.peugeot.hr.

 Članak 5.

Pobjedniku nagradnog natječaja dodijelit će se jedna nagrada, a ta je besplatno korištenje osobnog automobila Peugeot Rifter tijekom jednog vikenda u vremenskom okviru prema međusobnom dogovoru s organizatorom. Automobil će biti isporučen s punim spremnikom goriva, a to gorivo dobitnik nije dužan nadoknaditi prilikom vraćanja automobila.

 Nagrada ne može biti zamijenjena za novac.

 Članak 6.

Između ispravno popunjenih letaka bit će odabran onaj s najoriginalnijom vikend idejom te će osoba koja je na letku naznačena kao pisac te odluke biti pobjednik nagradnog natječaja. Odluku o najoriginalnijoj ideji donijet će stručno povjerenstvo, u Zagrebu, dana 22.03.2019., u prostorijama P Automobil Import. Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana i to  Marina Bižić, Voditeljica oglašavanja i promocije Peugeot, P Automobil Import d.o.o., Alan Brežanski, kreativni direktor, Innovo DDB d.o.o., Nikolina Marković, copywriter, Innovo DDB d.o.o.

 Članak 7.

Ime dobitnika bit će objavljeno na Peugeot web stranicama 25.03.2019., a predstavnici priređivača obavijestit će dobitnika telefonom i e-mail obavijesti.

 Članak 8.

Dobitnik glavne nagrade će, nakon što dogovori s priređivačem termin korištenja nagrade, osobno preuzeti automobil Peugeot Rifter na korištenje u sjedištu P Automobil Import d.o.o., Kovinska 5, Zagreb.

 U slučaju da dobitnik propusti preuzeti nagradu, bit će u roku od 8 dana ponovo pisano pozvan da to učini u naknadnom roku od 8 dana.

 Članak 9.

Nakon početka nagradnog natječaja, pravila nagradnog natječaja mogu se promijeniti jedino zbog okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o promjeni pravila nagradnog natječaja biti obaviješteni na isti način na koji su objavljena pravila nagradnog natječaja.

 Članak 10.

Sudinici nagradnog natječaja su suglasni da njihova imena i fotografije priređivač, P Automobil Import d.o.o. i trgovačka društva iz grupe Peugeot mogu bez naknade koristiti u komercijalne i promotivne svrhe.

 Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze ovih Pravila te pristaje na davanje svojih osobnih podataka radi sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Članak 12.

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Dobitnica: Gordana Gregl